Thinklabs Privacy Policy

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe.

Podczas odwiedzania Witryny dane osobowe są przekazywane przez użytkownika dobrowolnie, mogą one obejmować: imię, nazwisko, numery telefonów, adresy e-mail, adresy stron internetowych, dane firmy, którą reprezentuje użytkownik, stanowisko w firmie, które reprezentuje użytkownika, konta w sieciach społecznościowych, a także inne pola formularza, które można wypełnić. Dane te są zbierane w celu świadczenia usług, możliwości komunikowania się z użytkownikiem lub innej aktywności użytkownika w serwisie, a także przesyłania użytkownikowi informacji, na których otrzymywanie wyraził zgodę. Nie sprawdzamy poprawności podanych danych i nie gwarantujemy jakości realizacji zamówień, świadczenia usług ani informacji zwrotnej od nas w przypadku podania nieprawidłowych informacji. Dane gromadzone są przez formularze dostępne w Serwisie do wypełnienia (np. rejestracja, zamawianie, subskrypcja, wystawienie recenzji, pytania, opinii itp.). Formularze zainstalowane na Stronie mogą przekazywać dane zarówno bezpośrednio do Strony, jak i do stron internetowych osób trzecich (skrypty usług podmiotów trzecich). Dane mogą być zbierane za pomocą technologii plików cookies (ciasteczek) zarówno bezpośrednio przez Serwis, jak i przez skrypty serwisów zewnętrznych. Dane te gromadzone są automatycznie, przesyłaniu tych danych można zapobiec poprzez wyłączenie obsługi plików cookies (ciasteczek) w przeglądarce, w której otwierana jest Strona.

 1. Dane nieosobowe.

Oprócz danych osobowych podczas odwiedzania Witryny zbierane są dane nieosobowe, ich zbieranie następuje automatycznie przez serwer WWW, na którym znajduje się Witryna, narzędzia CMS (system zarządzania treścią), skrypty podmiotów trzecich zainstalowane na Witrynie. Dane zbierane automatycznie obejmują: adres IP i kraj jego rejestracji, nazwę domeny, z której do nas trafiłeś, przejścia odwiedzających z jednej strony Witryny na drugą, informacje, które Twoja przeglądarka podaje dobrowolnie podczas odwiedzania witryny , pliki cookie (ciasteczka), wizyty i inne dane gromadzone przez zewnętrzne liczniki analityczne zainstalowane na Stronie są rejestrowane. Dane te są niespersonalizowane i mają na celu poprawę obsługi klienta, poprawę użyteczności serwisu, analizę statystyk ruchu.

2.1. Udostępnianie danych podmiotom trzecim.

Nie ujawniamy danych osobowych użytkowników firmom, organizacjom i osobom niepowiązanym z nami. Wyjątkiem są przypadki wymienione poniżej.

2.2. Publiczne dane użytkownika.

Dane osobowe użytkownika mogą być publikowane w domenie publicznej zgodnie z funkcjonalnością serwisu, np. podczas wystawiania opinii/pytań może zostać opublikowana nazwa podana przez użytkownika, taka aktywność w serwisie jest dobrowolna, a użytkownik, swoimi działaniami, wyraża zgodę na taką publikację.

2.3. Zgodnie z wymogami prawa.

Informacje mogą zostać ujawnione w celu zapobiegania oszustwom lub innym nielegalnym działaniom; na żądanie ustawodawstwa oraz w innych przypadkach przewidzianych przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

2.4. Aby świadczyć usługi, wypełniaj zobowiązania.

Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu realizacji usług zamówionych w serwisie, wypełnienia innych zobowiązań wobec użytkownika. Do takich osób należą np. firmy kurierskie, pocztowe i inne.

2.5. Usługi podmiotów trzecich zainstalowane na stronie.

Witryna może zawierać formularze gromadzące dane osobowe innych organizacji, w którym to przypadku gromadzenie, przechowywanie i ochrona danych osobowych użytkownika jest prowadzona przez osoby trzecie zgodnie z ich polityką prywatności.
Gromadzenie, przechowywanie i ochrona informacji otrzymanych od organizacji zewnętrznej odbywa się zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

 1. Ochrona informacji.
  Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania gromadzonych danych, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem, ograniczyć dostęp naszych pracowników, kontrahentów i agentów do danych osobowych, stale doskonalić metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi do naszych systemów.

 2. Korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na niniejszą politykę prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką, nie używaj jej. Dalsze korzystanie z witryny po opublikowaniu zmian w niniejszych zasadach będzie uważane za akceptację tych zmian.

 3. Zastrzeżenie.
  Polityka prywatności nie ma zastosowania do żadnych innych witryn i nie dotyczy witryn osób trzecich, które mogą zawierać wzmiankę o naszej witrynie i z których mogą być wprowadzane linki do tej witryny, a także linki z tej witryny do innych witryn w Internecie . Nie ponosimy odpowiedzialności za działania innych stron internetowych.

 4. Zmiana przez użytkownika danych osobowych.

6.1. Użytkownik może w każdej chwili zmienić (zaktualizować, uzupełnić) podane przez siebie dane osobowe lub ich część, a także parametry ich poufności, pozostawiając oświadczenie administracji serwisu w następujący sposób:
E-mail: biuro[at]thinklabs.pl
6.2. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, składając oświadczenie do administracji serwisu w następujący sposób:
E-mail: biuro[at]thinklabs.pl

 1. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy rozpatrzenia i wykonania zadań w przypadku nieodpowiedniego zachowania klienta.

 2. Zmiany w polityce prywatności.
  Mamy prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Zachęcamy użytkowników do regularnego sprawdzania tej strony ( https://panel.oazatech.com/privacy-policy), aby być świadomym wszelkich zmian w sposobie ochrony gromadzonych przez nas informacji o użytkownikach. Korzystając ze Strony, zgadzasz się ponosić odpowiedzialność za okresowe przeglądanie polityki prywatności i jej zmian.